Svesetra

 
Naturlig nok er det Saksumdalsgarder som har setrer på Svesetra. Det er ikke lenger unna enn at en ser "hemmat"
Svesetra setergrend
  Svesetra setergrend sett fra Vottestadsetra



   Sørlien seter (Sørlia)



   Rusten, nå Søre Lien



   Kolberg



   Rikje


Rikje seter
En av to enkeltsetrer som har mjølkekyr på setra

   Svea



  Glotten



   Nedre Myhren