Svesetra

Kilder: Fåberg og Lillehammer historelags bøker, spesiellt boka "Å, jeg vet en seter" og private personer.
Fotos: Jarle Johansen

Glotten
Glotten tilørte tidligere Kolberg, ble overtatt av Glotten i 1969. En av meget få setrer som fortsatt driver mjølkeprodusjon på setra. (2019)

 

Svea
Svea (Ormerud) setret antagelig her i 1723, avslutta setring i 1965.

 

Rikje
Rikje har hatt denne setra fra 1822, setra har vært i bruk til for få år siden. (2019)

 

Nedre Myhren
Nedre Myren I 1668 var Øvre og Nedre Myren udelt og Myren hadde da seter på Svesetra

 

Søre Lien2
Søre Lien Lien var udelt i 1668 og setret da på Svesetra. Størhuset revet og ny hytte oppsatt på tomta.

 

Kolberg
Kolberg hadde seter på Vismund i 1668, usikkert når de flytta til Svesetra.

 

Sørlia
Sørlia setret her i 1668. Seterhuset er litt spesiellt og ble da også kalt "kirka". Driften avsluttet i 1965.

 ^ Til toppen