Jakt i vest

 Småviltjakta - På elgpost - Harajakt - Rypejakt - Elgjakt -

 

 

All jakt på Fåberg Vestside Utmarkslags område administreres av grunneierforeningen. Rypejakta starter 15. september på Skjellbreidsfjellet, og småviltjakta for øvrig starter 1. oktober for innenbygds.
For utenbygds jegere starter jakta 10. oktober.


 
Elgjakta starter 25.september.
Bildet viser ei 2 år gammel elgku som er nysgjerrig på fotografen.

Harejakt drives også på foreningens område, men det ser ikke ut for at det kommer særlig mange nye jegere til.
Det er den gode gamle garde som har jaktet i fjellene og på kjølene i alle år som fortsatt råder grunnen.
Det har vært bra bestand av hare de siste årene, og selv om harejakta foregår samtidig med elgjakta er det ingen som forstyrrer hverandres jakt.Fellingskvoten de siste åra har vært på 60 dyr. Elgjakta er delt inn i 8 retter, og det inngåes kontrakt med jaktlagene for tre år av gangen.Her er det jaktleder på retten Søre fjellet som har felt en ti-takker sist høst.


De aller fleste ser fram til akkurat dette; kaffebål med historier om "den gongen je nesten vart flogi ned tå en elg"...osv.
Det er en viktig del av det hele.


Det jaktes også hjort og rådyr i hele området som forvaltes av FVU.
Bildet til høyre er av den første hjorten felt på Rukkjølen noensinne. Jegeren som felte hjorten satt på elgpost for laget Nordre Ruka, og laget hadde hjort på fellingsløyvet sitt.

Jaktlagene har  forskjellige måter å få fram felte dyr på. Noen bruker vanlig traktor, andre har elgtreck.
Denne 6-hjulingen har vanligvis tilhenger som elgen vinsjes opp i, men i dette tilfelle var den punktert. På snøunderlag går det greit slik også.


Rypejakta starter som nevnt 15. september og varer fram til jul.  Jakt på snøføre er  altså mulig som her på Skjellbreidsfjellet, kvitrypa skimtes noe til venstre foran hunden.

Jaktregler og priser finner du her.