Utlån av garn

 

Mange av våre vatn er preget av for mye, og derav for liten fisk. Det er derfor viktig å få beskattet disse vatna hardere- og spesiellt ta ut mer av småfisken.


Fiskeutvalget ønsker å kunne bedre legge til rette for dette ved å låne ut 19mm garn til de som ønsker det. Denne maskevidda tar ut fisk enda en størrelse under det 22mm normalt gjør.


Garna lånes ut fortløpende så lenge vi har!


Vi har også noen åbbår-ruser til utlån.


For spørsmål og/eller avtale om utlån kontakt:

Fiskeutvalget v/Erik Reistad

90 68 67 15 evt erik.rei@c2i.net