Vårtegn i bilder

Her er noen bilder som illustrerer vårens frammarsj og ankomsten til noen kjente trekkfugler til vårt område.
 
 

Like før dråpen slipper taket kan være starten.

Livet sprenger på
Gåsunger
Musører
I hundrevis kommer de over oss, her 81 i følge.
Kanadagåsa gjester vårt områdeSå ble de et par
Herr og fru kanadagås
Heiloen leter etter barflekker i fjellet, kom kanskje litt tidlig?
Ingen trekkfugl orrhanen, men i denne posituren et vårtegn i våre skoger.
Omtrent 40 traner beiter på et jorde i påvente av at snøen skal bli borte i fjellet
Kvinanda har funnet litt åpent vann og hannen gjør seg til


 

Med byggematerialer i nebbet tripper ho rundtTjelden er blitt innlandsfugl den også
Tjelden på Borojordet er også vårtegn blitt
Setervollene i oppløsning


 

Hestehoven er av de aller første
Mer vann strømmer til
Tilslutt brunt vårvann som flommer utover mot dalen


 

Tepper av kvitveis kommer
Også  blåveisen vil vise seg fram
Skogsmauren koser seg med nektar
Engfiolen venter nå bare på såmmårn