Veltsetra

Kilder: Fåberg og Lillehammer historelags bøker, spesiellt boka "Å, jeg vet en seter" og private personer.
Fotos: Jarle Johansen

Det er to "Veltsetrer" på Fåberg Vestside, den ene ligger opp for Ringflatdammen på ca 455 moh,
den lavest liggende setra på vestsida. Flere garder fra Saksumdalen har setret her, og det før 1668.
Den andre Veltsetra ligger på Kinnkjølen/Ruk-kjølen sørøst for Rindåsen.

Veltsetra (Owre)
Vestre Ovre har hatt flere eiere, siste setring her var i 1953.

 

Aashytta på Veltsetra
Søre Dalby (Aashytta) setra på Veltsetra i 1668, på plassen står nå hytte og stall.

 ^ Til toppen